moveobject
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2336 W2441D593L1930)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dinhhieu (2148) moveobject (2314) 36S
2 lose huuphuocnam (2168) moveobject (2334) 101S
3 win moveobject (2323) huuphuocnam (2179) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames