movegood
Cờ nhanh: 1485 W0D0L1
Cờ chậm: 2364 W49D12L9)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chikien668 (2368) movegood (2397) 64S
2 lose Mimoza (2661) movegood (2414) 35S
3 win nguyenthong (2216) movegood (2404) 23S
4 lose movegood (2416) Coolx (2781) 116S
5 draw movegood (2418) GoldTalent (2382) 35S
6 draw movegood (2419) chikien668 (2398) 35S
7 draw movegood (2399) Coolx (2801) 37S
8 draw movegood (2389) ChicKen (2567) 29S
9 win phongt6 (2333) movegood (2375) 29S
10 lose Coolx (2775) movegood (2386) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by movegood, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames