mothai
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1731 W3269D754L3195)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win mothai (1712) hainamssc (1826) 76S
2 lose hainamssc (1813) mothai (1725) 36S
3 lose tranfill1 (1841) mothai (1737) 55S
4 win mothai (1717) tranfill1 (1861) 38S
5 lose phm (1612) mothai (1736) 27S
6 lose Antrung2020 (1987) mothai (1745) 16S
7 win azaznt (1701) mothai (1730) 40S
8 draw michael68 (1810) mothai (1728) 90S
9 win mothai (1710) kontum_2009 (1783) 54S
10 lose kontum_2009 (1769) mothai (1724) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mothai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames