mongthuhoa01
Cờ nhanh: 2159 W3212D576L3880
Cờ chậm: 1661 W29D5L24)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ME_CUNG (2381) mongthuhoa01 (2179) 33F
2 lose mongthuhoa01 (2216) voanhkiem_1 (2133) 56F
3 lose Kitam999 (2300) mongthuhoa01 (2244) 41F
4 lose hungquadem (2385) mongthuhoa01 (2268) 24F
5 win mongthuhoa01 (2251) Zhangfeng (1991) 31F
6 draw mongthuhoa01 (2252) whyisthat (2232) 41F
7 win mongthuhoa01 (2230) anhGMdayEm (2072) 35F
8 win mongthuhoa01 (2208) meieu (2052) 20F
9 draw mongthuhoa01 (2209) cobra (2180) 39F
10 win duckiller11 (2177) mongthuhoa01 (2177) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mongthuhoa01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames