mongthuhoa01
Cờ nhanh: 2340 W3514D621L4192
Cờ chậm: 2368 W1375D296L1261)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win mongthuhoa01 (2339) vubaonam (2291) 25S
2 win jennifervo (2201) mongthuhoa01 (2314) 45S
3 lose mongthuhoa01 (2352) thanhducqn (2238) 21S
4 win mongthuhoa01 (2330) GM_Duck (2172) 12S
5 win mongthuhoa01 (2309) tranhaiTQ (2130) 58S
6 win Goldentiger (2205) mongthuhoa01 (2282) 12S
7 lose AQxudong (2210) mongthuhoa01 (2320) 32S
8 lose mongthuhoa01 (2350) Caphe_amazon (2376) 49S
9 win mongthuhoa01 (2326) AQxudong (2198) 52S
10 win mongthuhoa01 (2290) tri54auco (2356) 74S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mongthuhoa01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames