money
Cờ nhanh: 1859 W2653D172L2700
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose money (1874) tuthanxam (1906) 29F
2 lose money (1889) tuthanxam (1891) 36F
3 lose money (1904) tieubao2001 (1920) 40F
4 lose money (1918) suker (1974) 39F
5 win Atrieu2022 (1977) money (1900) 35F
6 lose money (1911) meme2016 (2057) 72F
7 win money (1898) nguoixala (1831) 50F
8 lose HOAP123 (1994) money (1911) 23F
9 win Boeing747 (1961) money (1893) 24F
10 lose timdav191 (1982) money (1906) 51F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by money, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames