moitapchoi16
Cờ nhanh: 1849 W5715D266L5126
Cờ chậm: 2002 W2192D253L1980)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win juwen28 (1821) moitapchoi16 (1834) 32F
2 win moitapchoi16 (1816) boss_hugo (1889) 47F
3 lose boss_hugo (1875) moitapchoi16 (1830) 26F
4 lose moitapchoi16 (1848) GaMaiU (1756) 50F
5 lose moitapchoi16 (1867) GaMaiU (1737) 24F
6 win moitapchoi16 (1852) cotuong1289 (1824) 43F
7 lose cotuong1289 (1807) moitapchoi16 (1869) 48F
8 win locust (1772) moitapchoi16 (1856) 126F
9 lose moitapchoi16 (1875) locust (1753) 42F
10 lose moitapchoi16 (1889) huyenanh72 (1947) 51F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by moitapchoi16, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames