mockiem
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1808 W1890D616L2317)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Quentot2020 (1945) mockiem (1820) 44S
2 lose Quentot2020 (1933) mockiem (1832) 27S
3 win mockiem (1790) gonzalos (1961) 30S
4 win mockiem (1762) OC714 (1709) 21S
5 lose HaiN (1827) mockiem (1791) 41S
6 win mockiem (1757) ChipKien (1794) 20S
7 win mockiem (1741) huandv (1765) 56S
8 lose huandv (1749) mockiem (1757) 35S
9 lose vietnamese (1968) mockiem (1777) 33S
10 win dongbenvan (1720) mockiem (1747) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mockiem, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames