missutai2003
Cờ nhanh: 1511 W346D16L365
Cờ chậm: 1874 W748D185L759)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ChiPheo1 (1486) missutai2003 (1528) 33F
2 win missutai2003 (1513) ChiPheo1 (1501) 41F
3 lose fkingviet (1370) missutai2003 (1533) 46F
4 win missutai2003 (1522) fkingviet (1381) 19F
5 lose missutai2003 (1537) LifelsGoood (1569) 41F
6 win missutai2003 (1520) Heloyou (1571) 45F
7 win TC10235 (1466) missutai2003 (1506) 40F
8 win missutai2003 (1491) TC10235 (1481) 30F
9 win hangaozhu (1446) missutai2003 (1476) 51F
10 win missutai2003 (1460) hangaozhu (1462) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by missutai2003, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames