minhhang8383
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1802 W23D1L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win StevenVu75 (1739) minhhang8383 (1788) 33S
2 win minhhang8383 (1773) StevenVu75 (1754) 36S
3 win minhhang8383 (1759) VietinNL (1724) 41S
4 win VietinNL (1739) minhhang8383 (1744) 33S
5 draw jtam19 (1526) minhhang8383 (1757) 53S
6 win jtam19 (1546) minhhang8383 (1737) 33S
7 win jtam19 (1569) minhhang8383 (1714) 26S
8 win jtam19 (1595) minhhang8383 (1688) 33S
9 win jtam19 (1624) minhhang8383 (1659) 25S
10 win thienhuongnt (1499) minhhang8383 (1648) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by minhhang8383, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames