minhduc2016
Cờ nhanh: 1479 W2D0L3
Cờ chậm: 1745 W262D17L248)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thuongcaoco (1740) minhduc2016 (1761) 42S
2 win minhduc2016 (1745) thuongcaoco (1756) 38S
3 lose bigcat (1808) minhduc2016 (1759) 51S
4 lose minhduc2016 (1769) Nguyen (1941) 52S
5 lose AnhHung67 (1624) minhduc2016 (1789) 44S
6 win drkhang (1840) minhduc2016 (1771) 10S
7 lose thanhkem1980 (1801) minhduc2016 (1786) 26S
8 lose DucDuyTP (1999) minhduc2016 (1796) 55S
9 lose minhduc2016 (1806) DucDuyTP (1989) 17S
10 win minhduc2016 (1791) vandac58 (1765) 80S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by minhduc2016, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames