minh44
Cờ nhanh: 1808 W11550D715L11047
Cờ chậm: 1882 W3236D437L3045)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose minh44 (1826) Fidelity949 (1749) 42F
2 win minh44 (1806) atam (1963) 15F
3 win minh44 (1792) Marcus (1751) 17F
4 win xscorpiousx (1613) minh44 (1782) 48F
5 win minh44 (1771) xscorpiousx (1624) 33F
6 lose minh44 (1781) Xiangjiao (1962) 24F
7 lose canhvinh37 (1811) minh44 (1796) 28F
8 win minh44 (1779) canhvinh37 (1828) 32F
9 win tapchoico70 (1752) minh44 (1764) 34F
10 win minh44 (1748) tapchoico70 (1768) 14F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by minh44, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames