minh44
Cờ nhanh: 1659 W15485D1018L14922
Cờ chậm: 1866 W3236D438L3046)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CHEMGIO_02 (1716) minh44 (1673) 22F
2 lose minh44 (1688) CHEMGIO_02 (1701) 22F
3 win sohongchoi (1651) minh44 (1673) 77F
4 draw minh44 (1673) sohongchoi (1651) 65F
5 draw empty1 (1741) minh44 (1671) 84F
6 lose minh44 (1685) empty1 (1727) 29F
7 lose Mib3 (1685) minh44 (1701) 53F
8 lose minh44 (1718) Mib3 (1668) 50F
9 lose minh44 (1731) daptra (1806) 22F
10 lose atam (1950) minh44 (1740) 75F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by minh44, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames