midwest
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2521 W109D29L22)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Peter2016 (2319) midwest (2513) 23S
2 win midwest (2494) santafee (2285) 32S
3 win ming35 (2285) midwest (2484) 39S
4 draw midwest (2479) TrieuTuLong (2652) 109S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames