mathienly
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2216 W374D64L216)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win mathienly (2197) arttuan (1986) 22S
2 lose mathienly (2237) DanDm (2102) 41S
3 win mathienly (2216) arttuan (2038) 23S
4 lose mathienly (2255) chupuh (2127) 38S
5 draw mathienly (2251) nguyenvan100 (2326) 58S
6 lose mathienly (2282) nguyenvan100 (2295) 53S
7 win mathienly (2257) HHtap_2020 (2153) 28S
8 win mathienly (2236) sodo (2067) 20S
9 lose mathienly (2276) cophonui (2138) 29S
10 win mathienly (2248) hoangc14 (2186) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mathienly, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames