masterchc3
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1807 W9334D2688L9473)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw masterchc3 (1806) tu_hung (1849) 35S
2 win masterchc3 (1792) truongvn (1756) 43S
3 win masterchc3 (1777) liondance (1773) 56S
4 win masterchc3 (1761) liondance (1789) 45S
5 draw masterchc3 (1763) Solothurn62 (1696) 43S
6 lose chau_ba_thon (1752) masterchc3 (1779) 69S
7 win masterchc3 (1763) chau_ba_thon (1768) 39S
8 lose R12021989 (1798) masterchc3 (1778) 68S
9 lose masterchc3 (1793) KimMy_2000 (1809) 21S
10 draw masterchc3 (1793) KimMy_2000 (1809) 68S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by masterchc3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames