masterchc3
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1710 W8577D2432L8725)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose masterchc3 (1721) Ytiger (1882) 49S
2 win masterchc3 (1708) TruongTrang (1618) 50S
3 win masterchc3 (1694) TruongTrang (1632) 39S
4 win masterchc3 (1677) Ecovid (1724) 74S
5 win masterchc3 (1665) kontum1 (1543) 75S
6 lose masterchc3 (1680) hoanhxa1 (1684) 47S
7 win masterchc3 (1665) hunter1 (1663) 67S
8 lose masterchc3 (1682) tucthat (1649) 68S
9 lose masterchc3 (1697) caisan (1728) 50S
10 win masterchc3 (1684) thanhle123 (1615) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by masterchc3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames