master_alin
Cờ nhanh: 1568 W4148D164L4140
Cờ chậm: 1600 W27D2L18)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Mire84 (1635) master_alin (1582) 67F
2 win Mire84 (1653) master_alin (1564) 26F
3 win Hymalapson68 (1507) master_alin (1550) 38F
4 win master_alin (1536) sweep (1471) 24F
5 win sweep (1485) master_alin (1522) 33F
6 win simitran41 (1518) master_alin (1506) 55F
7 lose Suredie (1511) master_alin (1522) 52F
8 win Suredie (1527) master_alin (1506) 41F
9 lose mnguyen (1458) master_alin (1523) 33F
10 win simitran41 (1517) master_alin (1507) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by master_alin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames