master_alin
Cờ nhanh: 1686 W2722D123L2715
Cờ chậm: 1611 W23D2L14)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Sn612 (1545) master_alin (1674) 26F
2 lose Paris007 (1653) master_alin (1691) 66F
3 win Paris007 (1668) master_alin (1676) 13F
4 win sp9783gs (1691) master_alin (1660) 46F
5 win vcvd (1583) master_alin (1646) 16F
6 win master_alin (1631) SangvlN (1614) 23F
7 win thuha2011 (1601) master_alin (1616) 60F
8 win thuha2011 (1617) master_alin (1600) 19F
9 lose master_alin (1619) ddnp (1500) 49F
10 win master_alin (1603) hip_hop (1635) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by master_alin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames