master_alin
Cờ nhanh: 1594 W3075D127L3065
Cờ chậm: 1611 W23D2L14)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win xyzz (1587) master_alin (1578) 46F
2 lose master_alin (1594) xyzz (1571) 20F
3 win PrideRooster (1482) master_alin (1582) 11F
4 win game_over1 (1630) master_alin (1564) 16F
5 lose game_over1 (1616) master_alin (1578) 50F
6 win Ly_Huynh (1519) master_alin (1564) 54F
7 lose master_alin (1583) Boohoo (1454) 21F
8 win Xuanthang55 (1552) master_alin (1568) 39F
9 win master_alin (1555) Trailang (1479) 38F
10 lose nguyenQ (1440) master_alin (1575) 86F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by master_alin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames