master_alin
Cờ nhanh: 1569 W2809D125L2812
Cờ chậm: 1611 W23D2L14)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chit_chit (1499) master_alin (1555) 56F
2 win chit_chit (1514) master_alin (1540) 38F
3 lose richie (1677) master_alin (1552) 23F
4 lose kenny2001 (1586) master_alin (1567) 48F
5 lose master_alin (1582) lvk (1583) 31F
6 lose master_alin (1598) lvk (1567) 35F
7 win xq_pl (1545) master_alin (1584) 11F
8 lose tomphung1 (1629) master_alin (1615) 20F
9 win master_alin (1605) viet99 (1412) 19F
10 lose bat_xe (1562) master_alin (1622) 38F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by master_alin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames