manav
Cờ nhanh: 1616 W717D33L784
Cờ chậm: 1654 W42D8L37)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win manav (1599) vrlover (1656) 34F
2 win manav (1581) ty_ca (1654) 59F
3 win manav (1566) kboon (1556) 35F
4 win manav (1548) sauhoa (1646) 52F
5 lose manav (1564) cuhoa (1563) 38F
6 win manav (1548) PhamLai (1579) 39F
7 lose xyzz (1603) manav (1562) 48F
8 win manav (1548) uidadau (1502) 49F
9 lose sinhthuyk (1656) manav (1561) 34F
10 win manav (1545) lek8430 (1550) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by manav, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames