macobac
Cờ nhanh: 1821 W1501D115L1357
Cờ chậm: 1495 W2D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Anhiep2312 (1642) macobac (1811) 77F
2 win macobac (1800) Anhiep2312 (1653) 57F
3 lose macobac (1814) tamdang (1873) 48F
4 win macobac (1799) sumo2021 (1789) 35F
5 win HailinhmN (1698) macobac (1786) 37F
6 win macobac (1775) ooTuna (1630) 91F
7 win macobac (1764) tinh_don_coi (1615) 51F
8 win tammyk31 (1731) macobac (1749) 34F
9 win macobac (1733) tammyk31 (1747) 41F
10 win macobac (1718) thaists (1698) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by macobac, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames