machien007
Cờ nhanh: 2255 W804D93L597
Cờ chậm: 2157 W359D50L275)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hopduc (1938) machien007 (2179) 6S
2 lose Minhct (2511) machien007 (2263) 57F
3 win machien007 (2245) Congtu_qb (2327) 26F
4 win Congtu_qb (2346) machien007 (2226) 44F
5 lose machien007 (2273) Coleman (1998) 45F
6 win machien007 (2247) trinhuk (2151) 23F
7 win drvietnam (2446) machien007 (2201) 33F
8 lose FfaM (2371) machien007 (2212) 35F
9 lose duongtrang82 (2281) machien007 (2226) 38F
10 lose drvietnam (2355) machien007 (2251) 10F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by machien007, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames