m_one
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2225 W114D6L48)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vptuanchu (2329) m_one (2252) 31S
2 lose HOADA_KIEM_ (2448) m_one (2273) 18S
3 lose erwinrommel (2354) m_one (2301) 47S
4 win Maylaai (2044) m_one (2293) 23S
5 win haison69 (2070) m_one (2284) 23S
6 lose m_one (2297) Wisejoy (2364) 26S
7 win flyhrose (2217) m_one (2284) 9S
8 lose cheungwcc (2312) m_one (2299) 38S
9 lose HOADA_KIEM_ (2327) m_one (2314) 69S
10 win HOADA_KIEM_ (2344) m_one (2297) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by m_one, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames