lyvanba
Cờ nhanh: 1832 W335D30L334
Cờ chậm: 1551 W4D1L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Thanhxa (1768) lyvanba (1818) 39F
2 win lyvanba (1803) Thanhxa (1783) 19F
3 lose lyvanba (1818) bestheroever (1824) 52F
4 lose huangdi1 (1840) lyvanba (1833) 35F
5 lose HingWang (1935) lyvanba (1846) 29F
6 lose vinhrau (1954) lyvanba (1859) 43F
7 lose ian28 (1869) lyvanba (1875) 33F
8 win lyvanba (1859) ian28 (1885) 42F
9 win vuongpham (1899) lyvanba (1842) 40F
10 lose HocCoTuong19 (1856) lyvanba (1858) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lyvanba, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames