lykuy
Cờ nhanh: 1527 W1045D38L1010
Cờ chậm: 1598 W348D33L331)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win danang_bwi (1449) lykuy (1587) 9S
2 win lykuy (1575) danang_bwi (1461) 46S
3 win hocsinh (1587) lykuy (1559) 28S
4 lose lykuy (1575) hocsinh (1571) 36S
5 draw Lam555 (1420) lykuy (1579) 104S
6 win lykuy (1561) basochin (1642) 1S
7 win KL3888 (1504) lykuy (1547) 55S
8 lose sonanhtran (1759) lykuy (1557) 42S
9 win lykuy (1534) sonanhtran (1782) 48S
10 lose tuankiet2022 (1506) lykuy (1551) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lykuy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames