luutruong
Cờ nhanh: 1662 W39D1L26
Cờ chậm: 2022 W422D32L430)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bunsun_09 (2079) luutruong (2004) 19S
2 win luutruong (1985) bunsun_09 (2098) 16S
3 win thanhtb123 (1786) luutruong (1975) 15S
4 lose honganh1968 (2054) luutruong (1988) 1S
5 lose luutruong (2008) kevotinh (1853) 1S
6 lose doanhtp (1982) luutruong (2025) 1S
7 lose tuong2109 (1997) luutruong (2042) 1S
8 lose tuong2109 (1979) luutruong (2060) 1S
9 win luutruong (2048) bat_bai67 (1946) 23S
10 lose EU (2087) luutruong (2063) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by luutruong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames