luuluyen50
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1545 W994D113L943)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose luuluyen50 (1561) PhucAnh999 (1553) 22S
2 win luuluyen50 (1546) Dungvinh (1532) 39S
3 lose Dungvinh (1515) luuluyen50 (1563) 39S
4 lose Misslynnei (1638) luuluyen50 (1577) 36S
5 lose vichihoang (1546) luuluyen50 (1594) 31S
6 lose VietThuHo (1573) luuluyen50 (1611) 11S
7 win thienhuongnt (1579) luuluyen50 (1596) 39S
8 win ledinhchinh (1569) luuluyen50 (1581) 37S
9 win nkquan (1504) luuluyen50 (1567) 44S
10 lose trang2008 (1613) luuluyen50 (1582) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by luuluyen50, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames