luongtu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1892 W140D21L109)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win nickyeoh1 (1736) luongtu (1881) 30S
2 win luongtu (1869) nickyeoh1 (1748) 35S
3 win vuongpham (1976) luongtu (1850) 65S
4 win ban_tri_ky (1761) luongtu (1837) 29S
5 lose luongtu (1856) ban_tri_ky (1742) 36S
6 draw zloukili (1812) luongtu (1857) 57S
7 lose bigmosquito (1885) luongtu (1872) 10S
8 win luongtu (1856) PhuongLe (1864) 24S
9 lose PhuongLe (1848) luongtu (1872) 31S
10 lose Mastertang (1908) luongtu (1887) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by luongtu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames