lungtung
Cờ nhanh: 1786 W3290D166L3121
Cờ chậm: 1834 W42D4L20)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tommytruong7 (1998) lungtung (1796) 41F
2 lose goodlife (1855) lungtung (1810) 17F
3 lose lungtung (1825) P2P4 (1855) 27F
4 win lungtung (1816) casymailoan (1600) 26F
5 win ngtandung (1831) lungtung (1800) 73F
6 win daptra (1834) lungtung (1783) 32F
7 lose HoangDung84 (1839) lungtung (1797) 28F
8 lose Beneee (1796) lungtung (1813) 39F
9 lose lungtung (1832) sdb81 (1729) 31F
10 win HC (1876) lungtung (1815) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lungtung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames