lucky12345
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2412 W66D22L7)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cheungwcc (2300) lucky12345 (2400) 33S
2 win trum_mafia (2427) lucky12345 (2383) 120S
3 draw Hi_allFriend (2558) lucky12345 (2378) 27S
4 draw lucky12345 (2392) DamMe (2146) 34S
5 draw lucky12345 (2388) QUAI_KHACH (2463) 71S
6 draw lucky12345 (2378) Tuannhi (2560) 64S
7 win Thaisalem (2320) lucky12345 (2364) 25S
8 draw lucky12345 (2361) tam6411 (2493) 34S
9 draw tam6411 (2497) lucky12345 (2357) 54S
10 win lucky12345 (2347) abraham2014 (2154) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lucky12345, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames