lucky12345
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2382 W68D28L8)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win lucky12345 (2371) NGOCHIHOA (2228) 32S
2 win lucky12345 (2356) cheungwcc (2329) 25S
3 draw cheungwcc (2329) lucky12345 (2356) 29S
4 draw lucky12345 (2356) trum_mafia (2372) 31S
5 draw trum_mafia (2372) lucky12345 (2356) 35S
6 lose lucky12345 (2399) Trai4Chien (2212) 20S
7 draw lucky12345 (2411) Trai4Chien (2200) 32S
8 draw lucky12345 (2406) erwinrommel (2584) 31S
9 draw lucky12345 (2412) Trai4Chien (2194) 13S
10 win cheungwcc (2300) lucky12345 (2400) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lucky12345, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames