luckeluck
Cờ nhanh: 1867 W1244D128L1119
Cờ chậm: 2236 W482D161L372)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose luckeluck (1885) Truongtao (1809) 28F
2 draw luckeluck (1886) tinhtuongsea (1823) 68F
3 win giaquy (1983) luckeluck (1867) 40F
4 lose luckeluck (1880) giaquy (1970) 24F
5 lose bidao (1875) luckeluck (1896) 17F
6 win luckeluck (1880) bidao (1891) 37F
7 lose nguyendieu (1859) luckeluck (1897) 43F
8 lose luckeluck (1915) nguyendieu (1841) 39F
9 lose luckeluck (1930) ray2017 (1962) 39F
10 lose ray2017 (1946) luckeluck (1946) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by luckeluck, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames