lubuwei
Cờ nhanh: 1523 W1D1L0
Cờ chậm: 1658 W2536D319L2533)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win lubuwei (1640) hoasen (1720) 46S
2 draw dannyphu23 (1548) lubuwei (1642) 59S
3 win THCM_97 (1604) lubuwei (1627) 28S
4 lose THCM_97 (1587) lubuwei (1644) 38S
5 win henryngo (1831) lubuwei (1622) 39S
6 lose lubuwei (1631) hoinha (1837) 42S
7 draw lubuwei (1633) Tuanadam (1560) 86S
8 lose Tuanadam (1541) lubuwei (1652) 33S
9 win tuson2020 (1683) lubuwei (1635) 166S
10 win cling79 (1647) lubuwei (1619) 92S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lubuwei, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames