loildvn
Cờ nhanh: 1525 W2D0L0
Cờ chậm: 2414 W510D33L553)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CuuVyHo (2632) loildvn (2434) 32S
2 lose CuuVyHo (2610) loildvn (2456) 39S
3 win loildvn (2425) luanjun (2418) 84S
4 lose loildvn (2446) DngN2 (2260) 1S
5 win loildvn (2436) DngN2 (2255) 47S
6 lose DngN2 (2233) loildvn (2458) 77S
7 lose loildvn (2475) quynguyen (2720) 48S
8 draw loildvn (2460) quynguyen (2735) 22S
9 win loildvn (2437) ctnghiahoabg (2303) 41S
10 lose loildvn (2459) Gnut (2614) 54S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by loildvn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames