loctan72
Cờ nhanh: 1503 W4D0L4
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win loctan72 (1489) gadoi (1427) 21F
2 win gadoi (1441) loctan72 (1475) 42F
3 lose loctan72 (1491) congtuy (1460) 29F
4 win congtuy (1476) loctan72 (1475) 1F
5 lose loctan72 (1486) Khanhhoang (1633) 30F
6 lose Khanhhoang (1621) loctan72 (1498) 24F
7 win loctan72 (1483) Playerofyear (1452) 35F
8 lose Playerofyear (1435) loctan72 (1500) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames