lockheedSR
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2694 W157D26L6)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cheungwcc (2361) lockheedSR (2687) 31S
2 win lockheedSR (2680) cheungwcc (2368) 24S
3 draw lockheedSR (2708) lychihai (1968) 17S
4 win GietCONGSAN (2064) lockheedSR (2706) 28S
5 win lockheedSR (2704) GietCONGSAN (2066) 24S
6 win lockheedSR (2701) ajkieu (2110) 27S
7 win ajkieu (2113) lockheedSR (2698) 21S
8 win Thinghe (1935) lockheedSR (2697) 27S
9 win lockheedSR (2695) NhuY1988 (1905) 36S
10 win bigmosquito (1843) lockheedSR (2694) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lockheedSR, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames