lip
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1805 W776D228L774)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win lip (1788) Hatao (1838) 25S
2 lose Hatao (1823) lip (1803) 37S
3 lose cjy (1838) lip (1818) 38S
4 lose dannywong (1851) lip (1833) 33S
5 win lip (1819) cogiaitriy75 (1760) 70S
6 win lip (1802) anhson2017 (1864) 74S
7 lose Quan_Tai_Den (1996) lip (1812) 36S
8 lose lip (1823) Quan_Tai_Den (1985) 48S
9 win lip (1805) ketui511 (1872) 33S
10 win lip (1788) HaiVan7 (1839) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lip, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames