lionred
Cờ nhanh: 1864 W650D24L567
Cờ chậm: 1870 W3139D253L2641)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win transinh_02 (1826) lionred (1855) 28S
2 win lionred (1836) Kevin_Chu (1962) 88S
3 lose Kevin_Chu (1950) lionred (1848) 40S
4 draw maisieuphong (1897) lionred (1847) 56S
5 win lionred (1831) hoasen (1850) 17S
6 lose bhls (1816) lionred (1847) 92S
7 win bhls (1832) lionred (1831) 31S
8 lose thinh1957 (1834) lionred (1847) 30S
9 lose indosari (1964) lionred (1859) 25S
10 lose xvan (1880) lionred (1874) 62S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lionred, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames