lionred
Cờ nhanh: 1864 W650D24L567
Cờ chậm: 2009 W3271D267L2743)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Blueocean52 (1875) lionred (1997) 26S
2 lose hwawong1 (2114) lionred (2009) 58S
3 win abuu161 (1775) lionred (2000) 23S
4 win abuu161 (1785) lionred (1990) 22S
5 win lionred (1975) hungtran49 (1966) 20S
6 lose hungtran49 (1949) lionred (1992) 66S
7 lose lionred (2008) LDN (2008) 33S
8 draw LDN (2008) lionred (2008) 71S
9 win huylink (2009) lionred (1992) 21S
10 win vinhle1998 (1918) lionred (1978) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lionred, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames