lionred
Cờ nhanh: 1847 W650D24L568
Cờ chậm: 1902 W4057D321L3399)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win zloukili (1722) lionred (1892) 21S
2 win keny34421 (1720) lionred (1881) 47S
3 win cocom23 (1760) lionred (1869) 43S
4 win lionred (1854) thungrong (1842) 31S
5 lose thungrong (1825) lionred (1871) 26S
6 lose luulangston9 (1658) lionred (1893) 27S
7 win KimMy_2000 (1932) lionred (1876) 26S
8 lose Duy007 (1787) lionred (1895) 25S
9 win Duy007 (1800) lionred (1882) 31S
10 lose lionred (1902) maminhvu064 (1748) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lionred, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames