linuxinstall
Cờ nhanh: 1956 W44D2L13
Cờ chậm: 2383 W40D43L12)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thieukhac (2531) linuxinstall (2363) 56S
2 draw linuxinstall (2352) VuTam9999 (2546) 36S
3 lose Bxyz (2179) linuxinstall (2396) 82S
4 win linuxinstall (1973) em16 (1897) 31F
5 win linuxinstall (1959) Em13 (1895) 26F
6 win linuxinstall (1945) tinh4pho (1899) 17F
7 win linuxinstall (1933) mayrui1001 (1827) 9F
8 win linuxinstall (1918) banhxeo (1887) 23F
9 win linuxinstall (1905) AnhDao (1821) 25F
10 win FengLin (1885) linuxinstall (1890) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by linuxinstall, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames