limst
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2307 W2609D692L1924)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win limst (2296) Quan_Tai_Den (2128) 39S
2 draw limst (2297) chang68 (2243) 68S
3 win limst (2284) tieuphongts (2216) 8S
4 win limst (2275) thanhvinh86 (2038) 68S
5 win Thanhcong (2093) limst (2265) 63S
6 win THE_MASK (2272) limst (2249) 88S
7 draw thautriet (2187) limst (2253) 54S
8 win Quantrong (2169) limst (2240) 34S
9 draw chang68 (2148) limst (2242) 95S
10 lose limst (2262) BenLuengB (2109) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by limst, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames