lim99
Cờ nhanh: 1414 W19D0L95
Cờ chậm: 1461 W20829D446L22839)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose lim99 (1480) hoangdanang (1370) 18S
2 win lim99 (1467) hoangdanang (1383) 31S
3 win lim99 (1455) SangV (1326) 5S
4 win lim99 (1438) gha852 (1472) 13S
5 lose lim99 (1454) stevele (1452) 29S
6 lose lim99 (1470) TuanLe345 (1465) 18S
7 win lim99 (1454) moichoi333 (1458) 23S
8 lose lim99 (1471) Duykaka (1413) 24S
9 win lim99 (1455) Minh9 (1458) 24S
10 win lim99 (1439) HaiTran4 (1461) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lim99, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames