liembhxh
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2024 W13154D2438L11840)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thienthach (1974) liembhxh (2024) 29S
2 win liembhxh (2007) dongta1974 (2067) 29S
3 lose liembhxh (2021) thienchinh (2059) 61S
4 draw liembhxh (2019) Phoenixdang (2059) 42S
5 win liembhxh (1982) TruongHiD (2079) 46S
6 win choison (2043) liembhxh (1964) 50S
7 lose liembhxh (1981) samac123 (1947) 35S
8 win liembhxh (1962) duyquynhcp (2087) 49S
9 lose liembhxh (1974) duyquynhcp (2075) 60S
10 lose liembhxh (1988) tu_hung (2048) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by liembhxh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames