lichsu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2129 W50D3L8)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win lichsu (2118) dammelaso1 (1951) 44S
2 win Judy (2003) lichsu (2106) 28S
3 win lichsu (2085) We_languoiVn (2273) 20S
4 win lichsu (2071) tamdang (2014) 31S
5 win Ekendragon (2328) lichsu (2048) 32S
6 win lichsu (2034) HUY07 (1973) 66S
7 win HUY07 (1988) lichsu (2019) 24S
8 win saomai01 (1765) lichsu (2011) 47S
9 win lichsu (2002) saomai01 (1774) 15S
10 win success1993 (1999) lichsu (1986) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lichsu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames