lichsieu
Cờ nhanh: 2028 W3984D306L4854
Cờ chậm: 2121 W102D7L78)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win lichsieu (2008) HoangTon (2154) 49F
2 lose HoangTon (2142) lichsieu (2020) 36F
3 win Vui_la_chinh (2041) lichsieu (2003) 49F
4 win lichsieu (1985) Vui_la_chinh (2059) 29F
5 lose lichsieu (1999) ma_day (2047) 22F
6 lose ma_day (2032) lichsieu (2014) 21F
7 win Nhan_To_X (2048) lichsieu (1997) 15F
8 lose camap22222 (2221) lichsieu (2006) 15F
9 lose lichsieu (2021) Dqtien_6996 (2053) 44F
10 win Dqtien_6996 (2071) lichsieu (2003) 49F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lichsieu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames