levantri
Cờ nhanh: 1968 W8274D1187L7862
Cờ chậm: 1536 W4D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose autopia (2016) levantri (1982) 67F
2 lose levantri (1997) autopia (2001) 38F
3 win levantri (1984) phucnguyen69 (1906) 35F
4 draw phucnguyen69 (1904) levantri (1986) 54F
5 lose levantri (2002) hoanganh66 (1978) 44F
6 draw movinon82 (2004) levantri (2002) 65F
7 lose levantri (2018) movinon82 (1988) 43F
8 lose arrowana (1951) levantri (2036) 45F
9 lose levantri (2055) arrowana (1932) 44F
10 win thinhbdtlc (1807) levantri (2046) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by levantri, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames