levanminh199
Cờ nhanh: 1423 W125D0L366
Cờ chậm: 1406 W96D1L320)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose levanminh199 (1422) qd619 (1401) 49S
2 win qd619 (1417) levanminh199 (1406) 27S
3 win SuuTran (1451) levanminh199 (1406) 34F
4 lose mingminghi (1459) levanminh199 (1420) 9F
5 lose levanminh199 (1421) JFK_G9 (1446) 28S
6 win liew97 (1377) levanminh199 (1406) 81S
7 lose choic0 (1448) levanminh199 (1421) 43S
8 lose Cookkai (1532) levanminh199 (1411) 42S
9 win levanminh199 (1405) kytuongcolen (1385) 19F
10 win thuongvnn (1461) levanminh199 (1393) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by levanminh199, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames