letrunghau
Cờ nhanh: 1443 W88D2L98
Cờ chậm: 1410 W259D16L240)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Ryan (1388) letrunghau (1395) 26S
2 lose lim99 (1411) letrunghau (1411) 19S
3 lose letrunghau (1427) Longdanang (1419) 32S
4 lose Longdanang (1402) letrunghau (1444) 23S
5 lose tucthat (1456) letrunghau (1460) 46S
6 lose letrunghau (1477) tucthat (1439) 27S
7 win Hophuochai (1470) letrunghau (1461) 28S
8 lose letrunghau (1477) tommile (1470) 18S
9 lose tommile (1453) letrunghau (1494) 24S
10 lose Tuanadam (1490) letrunghau (1510) 72S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by letrunghau, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames