letrungdung
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1569 W897D89L915)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win letrungdung (1553) uongcongqua (1567) 55S
2 win letrungdung (1538) namtrang (1533) 24S
3 lose liew97 (1490) letrungdung (1555) 69S
4 win letrungdung (1541) liew97 (1504) 88S
5 win tinbomhanhli (1472) letrungdung (1527) 44S
6 lose letrungdung (1545) tinbomhanhli (1454) 19S
7 lose letrungdung (1555) MAAROOC (1739) 24S
8 lose letrungdung (1566) MAAROOC (1728) 25S
9 win sfca (1639) letrungdung (1548) 11S
10 win letrungdung (1529) sfca (1658) 10S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by letrungdung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames