lenovo
Cờ nhanh: 1440 W3D0L7
Cờ chậm: 1426 W18207D1655L23484)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Moon2020 (1528) lenovo (1439) 30S
2 lose Tom2021 (1517) lenovo (1453) 41S
3 lose lenovo (1469) Fang (1461) 46S
4 win lenovo (1453) Fang (1477) 24S
5 lose lenovo (1470) levanlich (1425) 50S
6 win laod (1403) lenovo (1456) 41S
7 win loser (1470) lenovo (1440) 27S
8 draw lenovo (1440) loser (1470) 37S
9 lose lenovo (1450) Cookkai (1633) 12S
10 win toiboivn (1418) lenovo (1435) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lenovo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames