lenh_ho_sung
Cờ nhanh: 1456 W6D0L9
Cờ chậm: 2019 W2337D469L2055)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose lenh_ho_sung (2032) ctb (2111) 19S
2 draw lenh_ho_sung (2033) ChuTong (1969) 57S
3 win lenh_ho_sung (2017) thiamfo (2039) 35S
4 lose lenh_ho_sung (2033) thiamfo (2023) 69S
5 lose lenh_ho_sung (2048) datdaudat (2071) 56S
6 win lenh_ho_sung (2035) daophay (1939) 35S
7 lose lenh_ho_sung (2050) emxinthua (2071) 126S
8 lose lenh_ho_sung (2066) doiphieulang (2037) 18S
9 lose lenh_ho_sung (2082) anhson2017 (2081) 47S
10 lose Vo___tinh (2043) lenh_ho_sung (2099) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lenh_ho_sung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames