lenh_ho_sung
Cờ nhanh: 1631 W35D0L26
Cờ chậm: 2054 W2690D569L2343)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vuong81 (2100) lenh_ho_sung (2069) 54S
2 lose lenh_ho_sung (2084) vuong81 (2085) 18S
3 lose chancop (1959) lenh_ho_sung (2104) 48S
4 draw LeATuanHN_57 (1955) lenh_ho_sung (2108) 61S
5 win lenh_ho_sung (2096) LeATuanHN_57 (1967) 20S
6 win Nghiem1984 (2058) lenh_ho_sung (2081) 24S
7 win lenh_ho_sung (2065) Nghiem1984 (2074) 25S
8 draw lenh_ho_sung (2063) hung_sim2 (2150) 42S
9 lose dautaysoc (1968) lenh_ho_sung (2082) 45S
10 win lenh_ho_sung (2071) phucthinh (1914) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lenh_ho_sung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames