leming8
Cờ nhanh: 1591 W78D0L73
Cờ chậm: 1969 W572D31L493)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tunphuong (1926) leming8 (1954) 44S
2 win leming8 (1938) tunphuong (1942) 31S
3 win leming8 (1924) vothanhhoai (1870) 19S
4 win Kiet12345678 (1934) leming8 (1908) 28S
5 win leming8 (1891) Kiet12345678 (1951) 32S
6 lose leming8 (1905) Tony_Ton (1953) 44S
7 lose leming8 (1920) Tony_Ton (1938) 28S
8 lose leming8 (1931) Haphuongan (2091) 34S
9 lose leming8 (1942) Haphuongan (2080) 59S
10 draw leming8 (1943) Mdv_1 (1887) 48S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by leming8, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames