leha888
Cờ nhanh: 1413 W3D0L11
Cờ chậm: 1910 W619D46L710)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kia123 (1931) leha888 (1925) 27S
2 lose Vu_Hau (1991) leha888 (1939) 40S
3 win quynhquang (2016) leha888 (1924) 34S
4 lose leha888 (1939) francisco (1943) 39S
5 lose TranHai48 (2018) leha888 (1952) 30S
6 lose leha888 (1966) TranHai48 (2004) 20S
7 win tears (1976) leha888 (1950) 25S
8 lose leha888 (1966) tears (1960) 18S
9 lose leha888 (1985) Rus_boy (1883) 37S
10 lose leha888 (1995) Hailua_ha (2184) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by leha888, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames