leekc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1958 W9610D2054L9811)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw leekc (1960) thusaigon1 (1888) 35S
2 draw thusaigon1 (1886) leekc (1962) 20S
3 lose ht607 (1964) leekc (1978) 53S
4 lose leekc (1993) cantyn (2002) 58S
5 win kinhphuyen (2107) leekc (1974) 1S
6 win missyou (2093) leekc (1954) 35S
7 lose leekc (1972) kiskunkun (1898) 20S
8 win kiskunkun (1912) leekc (1958) 34S
9 lose Tich_Ta (1934) leekc (1975) 15S
10 win leekc (1960) Tich_Ta (1949) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by leekc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames