leandro2018
Cờ nhanh: 1681 W531D23L514
Cờ chậm: 1997 W775D114L638)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win leandro2018 (1976) baokhanh99 (2152) 37S
2 win tuanda (1814) leandro2018 (1965) 54S
3 win leandro2018 (1928) Ng_Duc_Thanh (2015) 28S
4 lose tears (1903) leandro2018 (1945) 59S
5 win leandro2018 (1930) tears (1918) 34S
6 win fuongnt (1951) leandro2018 (1913) 31S
7 win sinhthuyk (1644) leandro2018 (1666) 39F
8 lose leandro2018 (1683) sinhthuyk (1627) 29F
9 lose leandro2018 (1698) Andy20161974 (1709) 24F
10 lose Andy20161974 (1693) leandro2018 (1714) 46F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by leandro2018, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames