le_Vinh
Cờ nhanh: 2533 W46D3L1
Cờ chậm: 2603 W154D26L17)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DngN2 (2124) le_Vinh (2594) 1S
2 win le_Vinh (2585) DngN2 (2133) 1S
3 win DngN2 (2143) le_Vinh (2575) 1S
4 win le_Vinh (2565) DngN2 (2153) 1S
5 win DngN2 (2164) le_Vinh (2554) 1S
6 win le_Vinh (2548) TD33 (2168) 37S
7 win TD33 (2174) le_Vinh (2542) 28S
8 win xuanthuynb (2137) le_Vinh (2537) 26S
9 draw le_Vinh (2547) VanKiemSau (2368) 22S
10 lose VanKiemSau (2321) le_Vinh (2594) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by le_Vinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames