le_Vinh
Cờ nhanh: 2533 W46D3L1
Cờ chậm: 1413 W155D26L102)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose le_Vinh (1400) harrisons (1546) 4S
2 lose harrisons (1534) le_Vinh (1412) 3S
3 lose le_Vinh (1424) Thanhphuong (1525) 6S
4 lose Thanhphuong (1512) le_Vinh (1437) 1S
5 lose lytrongphan (1634) le_Vinh (1447) 2S
6 lose le_Vinh (1458) lytrongphan (1623) 4S
7 lose bacsiLeVinh (1504) le_Vinh (1473) 4S
8 lose le_Vinh (1488) bacsiLeVinh (1489) 2S
9 lose HoangThi (1634) le_Vinh (1499) 5S
10 lose le_Vinh (1511) HoangThi (1622) 3S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by le_Vinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames